30 mrt, 2018

Nieuw Kinderdagverblijf in Lombok

Dit voorjaar opent kinderdagverblijf Zand op de Mat haar deuren op het terrein van zorgcentrum Heijendaal, vlak achter het Huukske. Zand op de Mat gaat dagopvang bieden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Een paar steekwoorden zijn: kleinschaligheid, veel naar buiten, respectvolle benadering van elkaar en de omgeving, spelen met natuurlijke materialen, verantwoorde voeding. Zand op de Mat gaat een mooie samenwerking aan met het zorgcentrum, ontmoetingen tussen kinderen en ouderen leveren veel waardevols op voor beide partijen.
Heb je belangstelling, er is een informatieochtend op zaterdag 21 april. Hiervoor kun je je aanmelden op de website. Meer informatie vind je op www.zandopdemat.nl