29 aug, 2018

Nieuw seizoen: Grafiek Atelier

Vanaf aanstaande vrijdag kun je kennis maken met verschillende vormen van grafiek.

We hebben nieuwe data voor het atelier gepland. Fijn om te merken dat er
een blijvend enthousiasme is van liefhebbers die voor een kortere of
langere tijd aanhaken bij de vaste kern van het atelier. Van harte welkom
in het atelier.

De data voor de zomer en najaar zijn:
31 augustus
14, 28 september
12, 26 oktober
9, 23 november
7, 14 december
De atelierochtend zijn op vrijdagochtend, tussen 9.00 uur en 11.30 uur.
We werken zelfstandig en leren van elkaar. Experimenteren, oefenen en
ervaring delen zijn de kernwoorden. Zie ook:
https://www.thuukskearnhem.nl/grafiekatelier-t-huukske