Genomineerd voor Appeltje van Oranje 2016

In 2016 was Buurthuis ’t Huukske genommineerd voor Appeltje van Oranje.

Lees hieronder wat het buurthuis ’t Huukske zo bijzonder maakt.

 

Buurthuis in zelfbeheer en meer

Het begin

Buurthuis ’t Huukske in Arnhem West is sinds 2011 in beheer van buurtbewoners. Gemeente Arnhem en welzijnsinstelling stichting Rijnstad wilden het buurthuis sluiten omdat het te duur was (de gemeente was jaarlijks 75.000 euro subsidie kwijt) en het gebruik ervan niet zo groot. Bewoners wisten wel waarom: het buurthuis was eigenlijk van niemand. Stichting Rijnstad verhuurde braaf vergaderruimte aan wie daarnaar vroeg, maar deed verder weinig aan wijkactiviteiten.
Een groep bewoners vond het belangrijk dat het buurthuis open zou blijven als ontmoetingsplek voor iedereen en voor de kwetsbare groepen in de wijk in het bijzonder. Het idee was om het buurthuis in met een eigen stichting te gaan beheren. Een risico was dat er jaarlijks € 30.000 huur, stookkosten en verzekeringen betaald moest worden. Ze hebben gesproken met de gemeente over  de subsidie, om die nog even te krijgen. Met de woningbouwcorporatie over het overnemen van het huurcontract. Met de gebruikers over voortzetten van de activiteiten. En met de wijkbewoners over het organiseren van méér activiteiten.
Het resultaat na de start op 1 april 2011: Een door de buurtbewoners zelf mooi opgeknapt buurthuis, dat bruist van de activiteit en met een sluitende begroting zonder subsidie!

 

Meer dan alleen zaaltjes verhuren

De welzijnsinstelling verhuurde aan buurbewoners en bedrijven als die erom vroegen. De opbrengst (zaalhuur, bar) ging naar de kas van de stedelijke instelling. Nu weten bewoners en clubs in de buurt dat ’t Huukske mooie en goede ruimte beschikbaar heeft en werven vrijwilligers actief nieuwe gebruikers. De opbrengst blijft nu in de beheerstichting, die het gebouw steeds verder opknapt en activiteiten stimuleert voor minder draagkrachtige groepen. Kleine ondernemers uit de buurt verzorgen catering bij feestjes. Vrijwilligers schenken koffie en draaien bardienst. Het buurthuis is een spil in de buurteconomie.
Activiteiten die buurtbewoners organiseren voor buurtbewoners betalen weinig huur. Activiteiten van buiten de buurt of voor deelnemers buiten de buurt betalen iets meer. Bedrijven en instellingen betalen nog wat meer. En groepen die het niet kunnen, betalen niks. Het bestuur en vrijwilligers van ’t Huukske nodigen sommige groepen  uit om iets te komen doen en ze krijgen daarbij hulp. Zo werkt het buurthuis als motor voor sociale ontwikkeling.

 

Djembe workshop voor iedereen

Voorbeelden van betaalde activiteiten zijn vergaderingen van de gemeente en bedrijven, cursussen en trainingen, feestjes van bedrijven en van bewoners. Goedkoper uit zijn de buurtclubs, zoals de filmclub die voor de buurt draait, de kookclub met 150 leden waar elke 14 dagen buurtbewoners zelf koken en eten, het senioren wijkkoor, zingen en dansen met peuters, de kunstclub etc. Gratis zijn: elke werkdag koffieochtend voor buurtbewoners, presentatie van het initiatief GroenWest voor duurzame buurtprojecten, activiteiten en taalcursus voor de vluchtelingen die sinds september 2015 in voormalig huis van bewaring De Koepel wonen. Het buurthuis steunt buurtinitiatieven.

 

GroenWest-presenteert-zich

Zelfbeheer betekent zelf verantwoordelijk

Een buurthuis zelf beheren betekent ook zelf activiteiten organiseren en zelf verantwoordelijk zijn voor het goede verloop ervan. Groepen mensen die dat niet goed zelf kunnen, krijgen hulp van vrijwilligers, maar moeten het toch zoveel als zij kunnen zelf doen. Het bestuur werkt mee aan de “kwartiermakerstafel sociaal domein” van hulpverleningsinstellingen die buurtgericht werken, zoals een zorgboerderij, de Siza Dorpgroep (woonvoorziening voor gehandicapten) en een instelling voor woonbegeleiding. Zo stileert een bewoonster uit Het Dorp nagels van bezoekers van de koffieochtenden en ouders bij peutermuziek. En krijgt een ander de kans om met een gratis cursus kaarsen maken nieuwe klanten te trekken. Samen met het ROC en een bewonersgroep organiseert ’t Huukske activiteiten voor vluchtelingen. Soms is er meer tijd nodig om een activiteit te laten groeien, zoals het Storm stunttheater voor kinderen. Dat krijgt dan ontwikkeltijd in ’t Huukske.

 

De organisatie
De spil in de organisatie is de kerngroep waarin de vrijwilligers schouder aan schouder werken. Deze  kerngroep bestaat uit het stichtingsbestuur (3 personen) en 9 actieve buurtbewoners die samen zo’n 50 vrijwilligers aansturen. Normaal is een stichting niet democratisch. ’t Huukske wel. Als er een vacature in het bestuur is, dragen de vrijwilligers nieuwe kandidaten voor, van wie zij denken dat die passen in het geheel. Bestuursleden steken zelf ook de handen uit de mouwen. Natuurlijk is er wel eens gedoe. Maar het werkt al sinds 2011 goed samen in de democratische stichting. Andere buurthuizen in zelfbeheer toonden al interesse in onze bestuursvorm.

Buurthuis als activerende verbinder

Buurthuis ’t Huukske is laagdrempelig en brengt buurtbewoners met elkaar in contact. De traditionele buurtbewoners, de kwetsbare groepen van gehandicapten, zorgbehoevenden, alleenstaande ouderen, de gezonde en actieve buurtbewoners, vluchtelingen uit Syrië en Eritrea…
Iedereen krijgt ruimte in ’t Huukske. Wie dat nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Doordat de mensen zelf verantwoordelijk zijn, heeft het buurthuis veel draagvlak en werkt het als verbinder. We kijken met trots terug naar de afgelopen jaren, waarin we echt een huis van de buurt zijn geworden. ’t Huukske heeft het buurtwerk teruggegeven aan de buurt!

 

En nu:  Ons buurthuis ’t Huukske is genomineerd voor de prijs ‘Appeltjes van Oranje’ van het Oranje Fonds.

 

nanner_Stem_op_tHuukske
Daar zijn wij hartstikke trots op.
Help ons winnen! stem  nu via deze link door op de bovenstaande afbeelding te klikken, of via de onderstaande link.
Van 7 december- 13 december.
http://www.oranjefonds.nl/appeltjes
kies regio Oost, kies ’t Huukske

Alle medewerkers en gebruikers van ’t Huukske zeggen alvast “bedankt !”.

 

Vluchtelingen-koken-voor-de

Kijk op www.thuukskearnhem.nl