Organisatie

Spil in de organisatie is de kerngroep. Hier werken vrijwilligers schouder aan schouder. Deze  kerngroep bestaat uit het stichtingsbestuur (3 personen) en 9 actieve buurtbewoners die samen zo’n 50 vrijwilligers aansturen. Normaal is een stichting niet democratisch. ’t Huukske wel. Als er een vacature in het bestuur is, dragen de vrijwilligers nieuwe kandidaten voor, van wie zij denken dat die passen in het geheel. Bestuursleden steken zelf ook de handen uit de mouwen. Natuurlijk is er wel eens gedoe. Maar het werkt al sinds 2011 goed samen in de democratische stichting.

Buurthuis ’t Huukske is laagdrempelig en brengt buurtbewoners met elkaar in contact. De traditionele buurtbewoners, de kwetsbare groepen van gehandicapten, zorgbehoevenden, alleenstaande ouderen, de gezonde en actieve buurtbewoners, vluchtelingen uit Syrië en Eritrea…

Iedereen krijgt ruimte in ’t Huukske. Wie dat nodig heeft krijgt een steuntje in de rug. Doordat de mensen zelf verantwoordelijk zijn, heeft het buurthuis veel draagvlak en werkt het als verbinder. We kijken met trots terug naar de afgelopen jaren, waarin we echt een huis van de buurt zijn geworden.

’t Huukske heeft het buurtwerk teruggegeven aan de buurt!

 

organisatie